R11 mọc ngầm sau 14 tháng bọc lộ thân răng va đã đưa e về đúng vi trí niềm vui của e cũng là niềm vui của bs Nha Khoa Mien Tay .

Bạn đọc quan tâm