Bảng giá có tính chất tham khảo, giá chính xác sẽ được bác sĩ khám tư vấn và báo giá cụ thể theo thời điểm.