CÁC LOẠI CHỈNH NHA GIÁ THAM KHẢO
Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN 3000 đến 5000 usd.
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi 3000 đến 5000 usd.
Chỉnh nha mắc cài kim loại 25.000.000đ – 35.000.000đ.
Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc 35.000.000đ – 45.000.000đ.
Chỉnh nha mắc cài sứ 35.000.000đ – 40.000.000đ.
Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc 45.000.000đ – 50.000.000đ.
Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc dây cung thẩm mỹ 55.000.000đ – 60.000.000đ.
Chỉnh nha mắc cài sứ dây cung thẩm mỹ 45.000.000đ – 50.000.000đ.
Bạn đọc quan tâm